Poradenstvo
Showroom Lehmann Poskytujeme profesiónalne služby

 • Poradenstvo
 • Showroom a výroba priamo v Rudne nad Hronom
 • Individuálna príprava vzoriek podľa požiadavky klienta
 • Pokládka parkiet
 • Montáž schodov
 • Údržba parkiet
 • Poradenstvo v údržbeStarostlivosť o parkety LEHMANN SK.Pred pokladaním drevených parkiet

Podklad musí byť rovný. Nerovnosť ktorá je väčšia ako 2 mm na 2 m je potrebné pred pokladaním vyrovnať. Pred pokladaním je nevyhnutné premerať vlhkosti podkladu.

Pri betónovom poteri nesmú byť vlhkosti vyššie ako 2 % a pri anhydridovom poteri nesmú byť vyššie ako 0,5 %.

V prípade podlahového kúrenie je pred pokladaním parkiet nevyhnutné aby prebehol nábehový program, teda aby boli prekúrené potery.

Prietory, kde sa budú montovať parkety musia byť vypratané a vyčistené.

Pri pokladaní drevených parkiet

Pri pokládke parkiet sa podlahové kúrenie musí vypnúť, resp. znížiť na teplotu ca 18-20 C°.

Po položení drevených parkiet 

 • Drevo je prírodný materiál, ktorý sa prispôsobuje vlhkosti miestnosti v ktorom je umiestnené. Relatívna vlhkosť medzi 40% až 60% a teplota medzi 20-22 C° zaistí optimálne klimatické podmienky pre zdravie človeka ako aj drevenej podlahy. Najmä v zime počas vykurovacej periódy sú vlhkosti veľmi nízke a na parketách sa môžu objaviť zväčenie špár, praskliny alebo odlupovanie lamiel. Pokiaľ je nižšia relatívna vlhkosť vzduchu je potrebné použiť zvlhčovač vzduchu. 
 • Pri podlahovoum kúreni teplota povrchu podlahy nesmie dosiahnuť vyšších hodnôt než 27°C (doporučená max. teplota povrchu podlahy 25°C). 
 • Na začiatku vykurovacieho obdobia Vám doporučujeme spúštať ako aj vypínať kúrenie postupne. Maximálna zmena teploty o 2 C° v priebehu 24 hod. 
 • Nenastavujte večer termostat na nižšiu úroveň a ráno naopak na vyššiu, aby ste zabránili teplotným zmenám, ako je to len možné.

Údržba parkiet  

 • Parkety nikdy nečistite mokrou ale iba jemne navlhčenou handrou. 
 • Drevená podlaha by nemala byť nikdy dlhší čas vlhká alebo mokrá. Vodu alebo iné tekutiny, ktoré sa na podlahu dostanú treba čo najskôr utrieť.
 • Nikdy nenechávajte na podlahe stáť vodu.
 • Na čistenie nepoužívajte abrazívne prostriedky, parné čističe alebo čistiace automaty 
 • Vhodnými čistiacimi zónami, napr. čistiace rohože pred vstupom, zabránite aby sa piesok, nečistoty alebo kamienky dostali na parkety. prípadne je potrebné tieto nečistoty čo najskôr odstrániť. 
 • Nábytok, stoličky alebo nohy od stola podlepte filcovými podložkami pod nábytok. 
 • Pod kancelárske stoličky používajte ochrannú podložku. 
 • Na čistenie parkiet nepoužívajte mikroutierky. Tieto spôsobujú mikro škrabance. 
 • Nepoužívajte čistiaci prípravky na báze amoniaku, chlóru, kyseliny alebo podobné prípravky. 
 • Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré majú abrazívny efekt. 
 • Čistiace prostriedky ako aj údržbové prípravky vždy pred použitím otestujte na málo viditeľnom mieste. 
 • Vždy si prečítajte návod použitia, ktorý je uvedený na čistiacom alebo údržbovom porstriedku 
 • Na čistenie a údržbu parkiet používajte len prípravky na to určené. 
 • Čistiace a údržbové prípravky držte mimo dosahu detí.

Čistenie a údržba parkiet

Parkety sa čistia podľa zaťaženia alebo individuálnych nárokov.

Čistenie parkiet podľa možnosti vykonávajte metlou alebo vysávačom. Len v prípade potreby parkety čistite vlhkým procesom (iba jemne vlhká handra).

Čistenie parkiet

Na čistenie parkiet doporučujeme prípravok FEYCO Parkett Ol Polish 4584. Koncentrovaný čistič s prírodným Jojoba olejom na údržbu olejovaných drevených parkiet.

Údržba parkiet

Min. 1-2krát ročne doporučujeme drevené olejované parkety ošetriť údržbovým olejom (refresher) FEYCO
EASYCLEAN 2113. Prípravok na báze ľanového oleja.


Olejovanie a údržbu parkiet doporučujeme zveriť do rúk odborníkov.


Čerstvo olejované parkety, alebo parkety ošetrené údržbovým olejom sú pochôdzne po ca. 12-24 hodinách. Záleží od použitého oleja a údajov od výrobcu. Takto ošetrené parkety sa môžu čistiť vlhkým procesom (iba jemne vlhká handra) najskôr po 3 týždňoch.