Kontakty

Poštová adresa


Lehmann SK, s.r.o.
Rudno nad Hronom 52
SK-966 51 Rudno nad Hronom

Fakturačné údaje


IČO: 36 625 761
IČ DPH: SK2021815048
DIČ: 2021815048
Zapísané v OR B. Bystrica
Oddiel SRO VLOŽKa č 9175/7S

Bankové spojenie


Slovenská sporiteľňa,a.s.
IBAN: SK 1009 0000 0000 0411706526
SWIFT: GIBASKBX
Majiteľ


Lehmann Alexander
Tel.:+421 907 073 312
E-mail:lehmann@stonline.sk

Nákup a predaj


Martin Vlčko
Tel.:+421 918 977 095
E-mail:lehmann@stonline.sk

Design


Mgr. art Viktor Komár
Tel.:+421 918 800 290
E-mail:lehmann.design@stonline.sk

mapa
48.426538 18.677166